27
Lap

Valdininkai bandys pergudrauti teismą

Jeigu šiandien vyksiančiame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje politikai neprieštaraus, važiavimo kaina miesto maršrutiniais taksi išliks tokia pati – pusantro lito. Su tokia kaina sutinka ir patys vežėjai, anksčiau dėl jos bylinėjęsi teismuose. Paruoštame miesto Tarybos sprendimo projekte pažymima, kad ši kaina bus tik laikina, nors jos galiojimo laikas yra nenurodomas. Teisininkų ir Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje vertinimu, toks sprendimas ir vėl prieštarautų įstatymams. Mat iš esmės Tarybai yra siūloma atšaukti ankstesnį savo sprendimą, kurį panaikino teismas, ir priimti tokį patį – vėl patvirtinti ekonomiškai nepagrįstą kainą.

Vežėjai sutinka
Pasak Savivaldybės Miesto infrastruktūros ir energetikos skyriaus vedėjo Arūno Smagurio, buvo rengti net keli sprendimo dėl važiavimo maršrutiniais taksi kainos projektai. „Buvo svarstoma galimybė patvirtinti 1,33 lito kainą. Taip pat svarstyta galimybė sprendimą suformuoluoti patiems politikams miesto Tarybos posėdžio metu. Vis dėlto, pačių vežėjų prašymu, buvo nutarta siūlyti miesto Tarybai patvirtinti laikiną važiavimo maršrutiniais taksi kainą – 1,5 lito“, – sakė A. Smaguris.

Antradienį vicemeras Vidmantas Plečkaitis „Vakarų ekspresui“ patvirtino, kad patys vežėjai sutinka su tokia važiavimo kaina. „Ant savo darbo stalo jau turiu 1, 6, 8, 8a, 13 maršruto vežėjų pasirašytus raštus, kuriuose jie patvirtina savo sutikimą. Manau gausiu ir kitų maršrutų vežėjų sutikimus“, – prognozavo vicemeras.

Nemato prieštaravimo
Miesto infrastruktūros ir energetikos skyriaus vedėjas A. Smaguris teigė, kad jei miesto Taryba patvirtins tokią laikinąją kainą, kokia galiojo iki šiol, toks sprendimas teismų nutartims neprieštaraus. „Tiek Klaipėdos apygardos administracinis teismas, tiek Vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo tik vieno iš kovo 3 dieną priimto miesto Tarybos sprendimo punktų teisėtumą. Naujo sprendimo projekte minėtas punktas yra panaikinamas ir patvirtinama laikina kaina“, – teigė A. Smaguris. Tačiau jis pažymėjo, kad Vyriausiasis administracinis teismas, priimdamas savo nutartį, neatsižvelgė į naujas aplinkybes. „Tuo metu didžiuosiuose autobusuose parduodamų bilietų kaina jau buvo 1 litas.

Remiantis teismo nutartimi, kainos turėjo būti didinamos proporcingai, tad, atsižvelgiant į šią kainą, už važiavimą maršrutiniais taksi reikėtų mokėti 1,66 lito. Vis dėlto visiškai neaišku, kurių bilietų kainomis – parduodamų spaudos kioskuose ar autobusuose – reikia remtis nustatant važiavimo maršrutiniais taksi kainas“, – teigė Miesto infrastruktūros ir energetikos skyriaus vedėjas. Pasako jo, naujo sprendimo projekte nėra nurodyta, kiek galios laikinoji važiavimo kaina. „Greičiausiai bus sudaryta darbo grupė, atlikti ekonominiai skaičiavimai ir tik tada bus patvirtinta nuolatinė kaina“, – sakė A. Smaguris.
Bandymas apeiti teismo sprendimą

„Vakarų ekspreso“ paprašytas pakomentuoti tokį valdininkų parengtą sprendimo projektą teisininkas Henrikas Mackevičius įvardijo kaip bandymą apeiti teismo sprendimą. „Teismas nustatė, kad 1,5 lito kaina pažeidžia LR Konkurencijos įstatymą. Vadinasi, tokia kaina negali būti patvirtinta net laikinai, nes teismo nutarties įsigaliojimą gali nukelti tik jis pats. Be to, tas laikinas terminas projekte nėra apibrėžiamas. Kiek jis truks? Mėnesį, metus, ar penkerius?“, – svarstė H. Mackevičius.

Reaguotų į tokį sprendimą
Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Kristina Vintilaitė dar lapkričio 14 dieną Klaipėdos miesto merui išsiuntė raštą, kuriame teigiama: „Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad kaip laikinas maršrutinių taksi dieninis tarifas, be ekonominio pagrindimo, negali būti paliktas 1,50 lito, kadangi šis tarifas teismo buvo pripažintas neteisėtu ir pagal Administarcinį bylų teisenos įstatymo 116 straipsnį laikomas naikintu bei negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai bus paskelbtas“. „Skaitau sprendimo projektą ir netikiu savo akimis. Jei tokio turinio sprendimas bus priimtas, aš būsiu priversta reaguoti“, – „Vakarų ekspresui“ sakė K. Vintilaitė.

Pagal Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, jei savivaldybės organų priimtas sprendimas, potvarkis ar įsakymas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės atstovas apskrityje savo potvarkiu gali sustabdyti įstatymams prieštaraujančio akto vykdymą. Toks teisės aktas negali būti vykdomas, kol ginčas nebus išspręstas savivaldybėje ar teisme.

Dienraštis „Vakarų ekspresas“
Martynas Vainorius
2003 m. lapkričio 27 d.

Share this post