04
Vas

Mokytoja mirė, bet liko keistų įtarimų šešėliai

Klaipėdoje – dar negirdėta byla ir netikėta jos atomazga. Už tai, kad ištaisė moksleivei pažymius, kuriuos pati parašė, mokytojai buvo iškelta baudžiamoji byla. Ji liko neišnagrinėta, nes pedagogė mirė.

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos muzikos mokytoja 61 metų Birutė Buinevičienė siekia nelengvai įgyvendinamo tikslo – po mirties reabilituoti savo seserį Zitą Žilinskienę, kuri nespėjo apsiginti nuo kaltinimų suklastojus dokumentą. Ikiteisminis tyrimas, pradėtas prieš pat jos gyvenimo pabaigą, vienai labiausiai patyrusių uostamiesčio muzikos pedagogių virto nepakeliama psichologine našta. „Nejaugi mano darbo karjera baigsis teistumu?“ – savo seseriai B.Buinevičienei nekart guodėsi Z.Žilinskienė, Stasio Šimkaus konservatorijoje fortepijono disciplinos dėstytoja dirbusi nuo 1976 metų. Atnaujinti tyrimo nėra kam? Iki galo kovoti teisme dėl savo garbės pedagogė nesuspėjo, nes pernai gruodį mirė.

B.Buinevičienė teigė, kad jos sesers mirties priežastis tiesiogiai nesiejama su išgyvenimais, tačiau prasidėjęs ikiteisminis tyrimas, kvietimai į apklausas Z.Žilinskienės sveikatos nesustiprino. Bet kaip nustebo B.Buinevičienė, kai sužinojo, jog praėjus 11 dienų po sesers mirties – gruodžio 19-ąją – Klaipėdos apylinkės prokuratūra Z.Žilinskienės atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą nutraukė dėl mažareikšmiškumo. Dėl šios priežasties nutraukus bylą velionės artimieji pateko į keistą situaciją, nes šio nutarimo nebėra kam apskųsti. Įtariamoji nebegali, nes yra mirusi. Už ją to negali padaryti ir artimieji, nes jie nėra proceso dalyviai. Skundo rašyti negali ir Z.Žilinskienės advokatas Henrikas Mackevičius, nes klaipėdietei mirus nutrūko jos ir gynėjo pasirašyta sutartis. „Vadinasi, mano sesuo nedidelės reikšmės nusikaltimą vis dėlto padarė, o apsiginti teisme nebegali“, – toks prokurorės Viktorijos Žemaitaitienės sprendimas pribloškė B.Buinevičienę. Laukia nelengvas kelias Tačiau reabilituoti mirusią seserį nusprendusios B.Buinevičienės dar laukia nelengvas kelias. Dabar ji ruošiasi apskųsti Klaipėdos apylinkės teismo nutartį, kuria buvo patvirtintas prokurorės nutarimas. Tuomet reikės pasiekti, kad ikiteisminis tyrimas būtų nutrauktas ne dėl mažareikšmiškumo, o dėl įtariamosios mirties. Po to bus prašoma atnaujinti ikiteisminį tyrimą siekiant įtariamosios reabilitacijos ir teisme įrodinėti, kad Z.Žilinskienė buvo įtariama nepagrįstai. Mokinei sumažino įvertinimą Žinoma 63 metų muzikos pedagogė Z.Žilinskienė pernai rudenį buvo apkaltinta padariusi neįprastą nusikaltimą. Praėjusių mokslo metų pabaigoje, gegužę, jį vienai mokinei elektroniniame dienyne sumažino pirmajame semestre už bendrojo fortepijono discipliną įrašytus tris pažymius. Du šešetai ir septynetas virto ketvertukais. Dėl šios priežasties pirmojo pusmečio įvertinimas iš septyneto pasikeitė į penketą. Pedagogė aiškino tai padariusi po to, kai mokslo metų pabaigoje įsitikino, jog ši mokinė prastai išmokusi jos dėstomą discipliną ir yra neverta jai apskaičiuoto didesnio metinio įvertinimo. Tačiau, norint sumažinti metinį pažymį, Z.Žilinskienei teko taisyti ir pirmojo pusmečio įvertinimą, kuris jau buvo užfiksuotas konservatorijos ataskaitose. Sesers kaltės neįžvelgia B.Buinevičienei, kuri irgi jau daug metų dirba muzikos mokytoja, seseriai mesti kaltinimai yra nesuprantami: „Meno rezultatų įvertinimas nėra pagrįstas padarytomis konkrečiomis klaidomis, neteisingais sprendimais kaip matematikoje ar lietuvių kalbos disciplinoje. Fortepijonu muzikos kūrinį atliekančio mokinio vertinimas yra subjektyvesnis nei tiksliųjų mokslų disciplinų. Jis priklauso nuo emocijos, nuotaikos. Pasitaiko, jog praėjus pirmajam įspūdžiui mokinio pasirodymas imamas vertinti kiek kitaip, todėl muzikos pedagogai kartais taiso savo parašytus pažymius.“ Prasidėjus ikiteisminiam tyrimui Z.Žilinskienė seseriai minėjusi, kad tokių aukštų pažymių į elektroninį dienyną šiai mokinei ji negalėjusi parašyti, nes pačios pedagogės užrašuose ranka buvo įrašytas žemesnis įvertinimas. „Sesuo nemokėjo naudotis elektroniniu dienynu. Norėdama surašyti mokiniams pažymius ji prašydavo vienos kolegės pagalbos. Gali būti, kad Zita, gerai neišmanydama darbo kompiuteriu, greičiausiai suklydo mokinei įrašydama ne tuos pažymius“, – spėjo B.Buinevičienė. Jos manymu, dėl to, kad praėjus beveik pusmečiui seseriai pavyko ištaisyti pirmojo semestro pažymius, yra ir konservatorijos administracijos kaltė, nes pirmojo pusmečio rezultatai elektroniniame dienyne turėjo būti neprieinami. Nepranešė apie mirtį Kad Z.Žilinskienė ištaisė įvertinimus, paaiškėjo tuomet, kai metų pabaigoje nebeatitiko jau patvirtinti pirmojo pusmečio mokinių pažangumo rezultatai. Apie pažymių taisymą klausinėjama dėstytoja konservatorijos administracijai nieko daug nekomentavo ir savo klaidos pripažinti nenorėjo. Tuomet Z.Žilinskienės ištaisyti pažymiai buvo anuliuoti, o apie pažymių klastojimą elektroniniame dienyne konservatorijos direktorė Loreta Jonavičienė informavo prokuratūrą. „Kai tikslinant gauto pareiškimo aplinkybes Z.Žilinskienė patvirtino, kad tyčia taisė pažymius, man neliko nieko kita kaip pradėti ikiteisminį tyrimą“, – teigė prokurorė V.Žemaitaitienė. Ji teigė tiktai iš „Lietuvos ryto“ žurnalisto sužinojusi, kad Z.Žilinskienė yra mirusi: „Jei tai būčiau žinojusi tuomet, kai rašiau nutarimą, kaip bylos nutraukimo priežastį būčiau nurodžiusi įtariamosios mirtį. Dabar nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl mažareikšmiškumo jau patvirtino teismas, todėl aš jo nebegaliu pakeisti.“ Anot V.Žemaitaitienės, apie savo klientės mirtį jai turėjo pranešti jos advokatas H.Mackevičius. Jis sakė, kad apie Z.Žilinskienės mirtį jam pačiam tapo žinoma tiktai tuomet, kai jo klientė turėjo pasirašyti jai išsiųstą prokuratūros nutarimą. Tai, kad prokuroras nusprendžia, jog mažareikšmišką nusikaltimą padarė jau miręs asmuo, o teismas tokį nutarimą patvirtina nepasitikrinęs, ar kaltinamasis gyvas, advokato manymu, yra prokurorų ir teisėjų aplaidumas.

Alvydas Ziabkus („Lietuvos rytas“) 2015-02-04

Share this post