22
Bal

G. Sukurienės noras grįžti į darbą pedagogėms kėlė juoką

Nuo praėjusių metų rudens iš Plungės specialiosios mokyklos direktorės pareigų atleista Gražina Sukurienė teismo keliu siekia grįžti į buvusią darbovietę ir dirbti mokytoja. Tai, kad buvusi jų vadovė vėl nori įsilieti į kolektyvą, antradienį teismo procesą stebinčioms pedagogėms sukėlė juoko bangą.
Apie pirmąjį šios civilinės bylos posėdį rašėme prieš porą mėnesių straipsnyje „G. Sukurienė: „Prašiau atleisti iš direktorės pareigų, bet ne iš darbo!“ Balandžio 8 dieną bylos nagrinėjimas buvo tęsiamas.
Dalyvavo ieškovė G. Sukurienė ir du teisininkai, atstovaujantys mokyklos (atsakovės) interesams – Karolis Gerbauskas ir Henrikas Mackevičius. Savivaldybė į bylą yra įtraukta trečiuoju asmeniu, tad buvo atvykęs Švietimo skyriaus vedėjas Rolandas Raibužis ir teisininkas Stasys Žilinskas. Taip pat salėje sėdėjo bene septynios mokyklos pedagogės, kurioms tiesiog buvo įdomu, kaip baigsis šis teismas.
Primename, jog Plungės specialiosios mokyklos vadovė G. Sukurienė Savivaldybės administracijai pati įteikė prašymą atleisti ją iš darbo. Tai įvyko pernai rudenį. Bet jau keletą mėnesių prieš tai mokyklos darbuotojai viešai skundėsi direktorės „viešpatavimu“ ir nesiskaitymu, be to, atliekant auditą mokykloje buvo rasta daug pažeidimų.
Kilus skandalui, G. Sukurienė dar kurį laiką tai sirgo, tai atostogavo, bet galiausiai išėjo savo noru. O tada padavė mokyklą į teismą: dėl neteisėto atleidimo iš darbo, grąžinimo į jį, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo, atsiskaitymo su ja už nepanaudotas atostogas (15 dienų), delspinigių, darbo krūvio grąžinimo – dešimt savaitinių neformaliojo ugdymo valandų.
Balandžio 8 dieną byla pradėta nagrinėti iš esmės – taikos sutarties šalims pasiekti nepavyko. G. Sukurienei net kelis kartus buvo siūloma susirasti advokatą, tačiau ji šios galimybės atsisakė. Atsakovų atstovas H. Mackevičius apgailestavo, kad dėl to negali su ieškove „susikalbėti“ teisine kalba, o buvusi direktorė vis bandė atkreipti teismo dėmesį, kad yra „silpnoji pusė“.
Pirmiausia G. Sukurienė teismo paprašė prie bylos prijungti jos skaičiavimus dėl apmokėjimo, nes atsakovai esą teikia vis skirtingus duomenis. Ji kreipėsi į nepriklausomą buhalterinės apskaitos specialistą. Šis rėmėsi darbo apmokėjimo aprašu ir nustatė, kad vienos dienos direktorės atlygis yra ne 207 Lt, kaip teigta, bet 191 Lt. Taigi ieškinys išeina mažesnis – ne 24 tūkst. Lt, o 21 tūkst. Lt! G. Sukurienė esanti sąžininga…
Buvusi vadovė prisipažino, kad už nepanaudotas atostogas jau gavo iš atsakovų kompensaciją, tad tų pinigų nebeprašys. Delspinigių taip pat atsisakė – suprato, kad jai nepriklauso. Prašo priteisti tik 21 583 Lt ir grąžinti į mokytojos darbą.
Atleidimo iš direktorės pareigų ji neginčija – pati nebenorėjo vadovauti mokyklai, bet pedagogės darbą tęsti norėjo, tad atleidimą iš mokytojos darbo ir apskundė. Pageidautų, kad jai būtų sugrąžintas darbo krūvis, koks buvo iki 2013 metų rugsėjo 2-osios, t. y. 10 kontaktinių valandų. Vėliau esą krūvis jai buvo sumažintas iki 5 valandų be jokio raštiško įspėjimo. Grįžtų į mokyklą ir vestų ekonomikos bei informacinių technologijų pamokas, nes jai patinka dirbti mokytoja.
Pastarasis G. Sukurienės noras teisme sėdinčioms pedagogėms sukėlė garsų juoką. Buvęs kolektyvas akivaizdžiai tokios kolegės nebepageidauja. Teisėjai Aušrai Volskytei pasidomėjus, ar ji rastų bendrą kalbą buvusioje darbovietėje, G. Sukurienė patikino, jog sugebėtų, nes nesanti konfliktiška asmenybė…
Atsakovai su ieškiniu nesutinka, ieškovės argumentus vadina nesuprantamais. Jų pozicija tokia, jog nutraukusi pagrindinę darbo sutartį G. Sukurienė kartu neteko ir mokytojos pareigų.
Ieškovė aiškino, jog, tapusi direktore, norėjo dirbti ir mokytoja, todėl suteikė pavaduotojai įgaliojimus ir su ja pasirašė kitą darbo sutartį. Tiesa, nors ir turėjo 10 valandų, tačiau pripažino, jog už pusę jų atlygį gavo kaip mokytoja, o už kitą pusę – direktorės „įkainiais“. Taip daryti jai patarusi buhalterė. Galop sakė sutinkanti grįžti į darbą ir su penkiomis kontaktinėmis valandomis, nes šiuo metu išvis neturinti jokio darbo, bet H. Mackevičius pareiškė, kad jai nėra kur grįžti: „Jūsų turėto darbo krūvio tiesiog nebėra, o naujos tarifikacijos teisme neginčijate…“
Ši byla bus tęsiama balandžio 17 dieną. Savivaldybės atstovų paprašyta teismui pateikti tarybos patvirtintus koeficientus ir priedus, kad taptų aišku, už ką G. Sukurienei buvo mokamas atlyginimas.

Lina MOTUŽIENĖ
2014-04-22
pzinios@pzinios.lt

Share this post