03
Kov

Areštuoto laivo savininkė įgulai vietoj atlyginimų atvežė tortą

Praėjusį trečiadienį Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė nutartį tenkinti laivo „Inforte“ įgulos narių prašymą – areštuoti laivą.
Šiuo metu rengiamas ieškinys teismui dėl atlyginimų laive dirbantiems jūrininkams išieškojimo. Patys jūrininkai linkę manyti, kad savininkė Klaipėdos uoste pametė laivą su visa 6 žmonių įgula.
Transportinis refrižeratorius „Inforte“, plaukiojantis su Panamos vėliava, Klaipėdos uoste, AB Vakarų laivų gamykloje, stovi jau nuo pernai metų liepos 20 d. Likę įgulos nariai teigia, kad laivas Klaipėdoje turėjo būti remontuojamas, tačiau jo remontas gamykloje taip ir nebuvo pradėtas iki šiol. Įgula tik prižiūri laivą, šį bei tą paremontuoja savo jėgomis.
Nemoka atlyginimų
Šiuo metu laive yra 5 įgulos nariai, 4 Rusijos piliečiai, o kapitonas – ukrainietis. Šeštasis vyriausiasis mechanikas Aleksandras Glaščinskis antradienį, kai lankėmės „Inforte“, jau ruošėsi išvykti namo dėl šeimyninių aplinkybių. Pasak jo, jam šiame refrižeratoriuje išbuvus 10 mėnesių žmona pareiškė ultimatumą. Tad jis už savo pinigus nusipirko bilietą į Novorosijską ir palieka laivą. „Inforte“ bocmanas, gyvenantis Kaliningrade, namo išvažiavo prieš mėnesį, nesulaukęs atlyginimo. Taigi septyniems šio laivo jūrininkams nuo pernai lapkričio mėnesio iki vasario 28 d. nesumokėta už darbą apie 25 tūkst. JAV dolerių. Toks jų ieškinys.
Pėsti namo nepareis
Kai kurių „Inforte“ įgulos narių vizų galiojimo terminas baigėsi kovo 1 d., kitų baigsis – netrukus. Jie sako neturį pinigų grįžti namo. Ir pėsti pareiti negali. Tarp likusiųjų laive tik vienas yra iš Kaliningrado, o kiti gyvena Rusijos pietuose. Jiems reikia mažiausiai po 300 litų bilietams parskristi namo. Kaliningradietis Valerijus juokauja, kad jo padėtis laive geriausia. Jis čia tik trečias mėnuo, o ir į Kaliningradą galįs nuvažiuoti už kelis litus: pasisamdysiąs taski, o prie namų žmona jį išpirksianti su visu pasu. Šiam jūrininkui, 12 mėnesių išbuvusiam Afrikoje, „Inforte“ situacija neatrodo esanti tragiška. Taigi, be visų kitų bėdų, Rusijos jūrininkai dar turėtų būti ir repatrijuoti. Nors kodėl tai turėtų būti padaryta, jiems nesuprantama. Juk laivas areštuotas, jie gyvena ne kokiame nors viešbutyje, yra registruoti laive.
Maitinasi kaulais
Jau visą mėnesį įgula iš laivo savininkės negauna maistpinigių produktams pirkti. Ši skola – apie 100 dolerių. Maisto atsargos baigėsi. Jūrininkai dar nebadauja, bet maitinasi kukliai pirkdami maisto už savo pinigus. Jūreivis Vladimiras, kuris šiame laive jau tūno visus metus, sako, jog jam nusibodo valgyti už 3 litus perkamus kaulus, maitintis šaltiena. Vyras tvirtina nebesuprantąs savo buvimo šiame laive ir nežinąs, ką žmonai pasakyti, kuri klausia, kada jis grįšiąs. Pinigų jis neturi, o į Novorosijską pėsčias nepareis. Blogiausia, kad kuro laive „Inforte“ kovo 1 d. bebuvo belikę tik dviem dienom. Jeigu laivo kapitonui nepavyks ką nors sugalvoti, įgulai dar teks šalti ir gyventi tamsoje. Laivo agentams „Inforte“ savininkai taip pat skolingi, tad laivas, pasak įgulos, neturi net agento.
Savininkė – moteris
Sprendžiant iš įgulos narių pasakojimo, laivas „Inforte“ turėjo du savininkus. Iš pradžių jis priklausė maskviečių firmai, kurios atstovas buvo Andrejus Kovalčiukas, o paskui savininkas pasikeitė. Dabar laivo savininkė yra „Inforte International Corporation“, tai yra vieno laivo Panamoje registruota ofšorinė kompanija. Manoma, kad vienintelė kompanijos savininkė ir direktorė yra Ukrainos pilietė Svetlana Zagriebelnaja. Jūreivis Vladimiras pasakojo, kad „Inforte“ prieš atplaukdamas į Klaipėdą pernai stovėjo Las Palmo uoste.
Išplaukė pernai gegužę, padirbo gal mėnesį, prie Mauritanijos krantų paėmė 1000 tonų šaldytos žuvies krovinį ir atplaukė į Klaipėdą. Įgulos buvo paprašyta padirbėti du mėnesius, tada žadėta atsiskaityti iki galo ir duoti pinigų grįžti namo. Laivas turėjo būti čia remontuojamas mėnesį, o paskui plaukti dirbti į Atlanto vandenyną. Kai kurie įgulos nariai iš karto išvažiavo namo, o keli liko. Dalis pinigų už darbą buvusi sumokėta.
ITF pradėjo gynybą
Pasibaigus naujam kontraktui, iš laivo savininkės nesulaukus jokių žinių, „Inforte“ jūrininkai prieš mėnesį kreipėsi į Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF) inspektorių Klaipėdoje Andrejų Černovą. Jis išsiuntė laivo savininkei raštą, įspėjantį, kad jeigu neatsiskaitys su jūrininkais, jiems būsią patarta imtis teisiniųpriemonių atlyginimams atgauti. Atsakymo nesulaukta. A. Černovas mano, kad laivą ketinama parduoti.
Beje, įgula pasakojo, kad „Inforte“ aplankė pirkėjas graikas ir jam esą laivas labai patikęs. Pasak A. Černovo, jeigu kompanija parduotų laivą, geriausiu atveju įgula būtų parskraidinama namo, o apie atlyginimus jai tektų pamiršti. Kompanija būtų paskelbta bankrutuojančia, ji neturėtų jokio turto, tad nebebūtų iš ko išieškoti ieškinį. Todėl ITF atstovas ėmėsi skubotų veiksmų. Jūrininkų interesams atstovauti paprašyta advokato Henriko Mackevičiaus kontoros, laivas buvo areštuotas.
Niekas nenori laivo saugoti
Advokato Henriko Mackevičiaus kontoros asocijuotas teisininkas Julius Pankauskas rengia ieškinį, kuris turi būti pateiktas teismui per 14 d. Pasak jo, laivas nėra areštuotas tikslu jį parduoti ir sumokėti jūrininkams atlyginimus. Yra apribotos tik disponavimo laivu teisės, jis negali būti parduotas, išplaukti pro uosto vartus. Pasak teisininko, laivo areštas galėtų būti panaikintas, jeigu laivo savininkas pateiktų kokią nors garantiją ar nurodytą sumą pervestų į Apylinkės teismo depozitinę sąskaitą. J. Pankauskas neatmetė galimybės susitarti su laivo savininku dar iki teisminio nagrinėjimo. Beje, pateikus ieškinį teisminis procesas užsitęs mažiausiai pusę metų.
Antstolis Aleksandras Selezniovas į laivą „Inforte“ atvyko vasario 25 d. ir pranešė laivo kapitonui apie laivo areštą. Iškilo problema, nes nebuvo ko paskirti areštuoto laivo saugotoju. Reali laivo savininkės buvimo vieta nei teisininkams, nei antstoliui iki kovo 1 d. nebuvo nežinoma. Laivo kapitonas yra ieškovas civilinėje byloje, jis – suinteresuotas asmuo. Nei oficialus, nei faktinis laivo agentas, t. y. nei UAB „Uosto vartai“, nei bendrovė „Barklita“, neapsiėmė saugoti laivo. Teisininkai mano, jog agentai galėtų tiekti produktus įgulai ir kitus būtinus daiktus, o patirtas išlaidas atgauti teismine ar net ikiteismine tvarka.
Įgulos nariai sako, jog laivo savininkai maskviečiai neatsiskaitė su viena agentavimo kompanija, naujoji savininkė pasamdė kitą ir irgi esą neatsikaitė, tad agentai nebenori rūpintis laivu.
Jūrininkai gaili laivo
Jūrininkų manymu, laivo vertė galėtų būti apie 800 tūkst. dolerių. Vien tam, kad jis galėtų pradėti dirbti, reikia investuoti 300 tūkst. dolerių, turint omenyje, kad jis nedirbs Europoje, nes čia tokiems laivams taikomi griežtesni reikalavimai. Su jūrininkais atsiskaityti pakaktų parduoti tik dalį įrangos. Beje, „Inforte“ jūrininkai, jūromis plaukiojantys po 20-25 metus, gaili laivo. Jame viskas išsaugota, sutvarkyta. Jie jo nenori ir parduoti, siekia tik atgauti savo atlyginimus. Juos netgi papiktino laivo savininkės noras palikti laive vieną žmogų. Netgi du įgulos nariai, jūrininkų manymu, būtų bejėgiai išsaugoti laivą, jis taptų metalo krūva.
Apeliavo į vyrų gailestingumą
Įgulos nariai pasakojo, kad prieš gerą savaitę į laivą, stovintį Klaipėdos uoste, buvo atvykusi ponia Svetlana iš Kijevo, atvežė jiems tortą ir padejavo, kad kišenėje teturinti tik 50 grivenų. Ji net nežadėjo su jais atsiskaityti. „Jeigu ji neturi pinigų, tai kam perką laivą. Ar moters tai darbas? Tegu perka kirpyklą ir jai vadovauja“,- piktinosi vienas jūrininkas. „Mes čia gyvename pusbadžiu, saugome jos laivą, o ji važiuoja į Egiptą piramidžių pažiūrėti“,- kalbėjo jūreivis. Jūreiviai sako, kad naujoji laivo savininkė paėmė ir laivo antspaudą. Taigi laivas neturi net antspaudo, o ką jau bekalbėti apie žadėtą jūreivio atlyginimą 550 dolerių per mėnesį, jeigu jis jau kelis mėnesius negauna nė 1 dolerio. Visi darbo sutarties punktai nevykdomi.
Jūrininkai pasakojo, kad tarp laivų savininkų yra madingas dalykas imti bankuose paskolas neva laivo remontui. Pinigus jie panaudoja kitiems savo poreikiams, o senus laivus paprasčiausiai pameta uostuose su visa įgula. Ir tai yra tarptautinė praktika. Rusijos jūrininkai sako, kad Italijos uostuose areštuoti laivai stovi po 2-3 metus, jau nekalbant apie Afriką, kur geriau iš viso nepakliūti. Paskui tokie laivai plukdomi į Indiją ir pametami ten tiesiog ant kranto. Indai tuos laivus „pribaigia“. O įgulos laivų savininkams visai nerūpi. Jos maitinamos visokiais pažadais ir paprasčiausiai yra mulkinamos. „Inforte“ jūrininkai neatmetė galimybės, kad ir jie pakliuvo į tokią istoriją. Vienintelė paguoda, kad laivas yra ne Afrikoje, o civilizuotoje valstybėje Lietuvoje ir kad juos ginti ėmėsi ITF.
Beje, laivą „Elnino“, prie kurio antru korpusu yra prišvartuotas „Inforte“, pastarojo jūrininkai vadina nelaimėliu. Jis priklausąs maskviečiams. „Elnino“ dirba apie 30 samdytų jūrininkų iš visos Rusijos, jie montuoja įrengimus. Tačiau šio laivo įgulai esą geriau tuo, kad juos maitina, ir avansus pirmadienį sumokėjo. Tačiau jei „Elnino“ bus remontuojamas taip, kaip iki šiol, tai tai daryti jiem teksią 30 metų, juokavo „Inforte“ jūrininkai“.

Dienraštis „Vakarų Ekspresas“
Dalia Bikauskaitė
2005 m. Kovo 3 d.

Share this post